PowerPoint

PowerPoint slides er skabt i et enkelt design, der bærer en tydelig sammenhæng til kommunens øvrige kommunikation. PowerPoint foreligger i en forside samt en underside i to varianter. Tilsammen giver siderne mulighed for at skabe varierede og individuelle præsentationer.