Typografi

Typografien er en vigtig del af Svendborg Kommunes visuelle identitet, og det er derfor vigtigt, at den anvendes konsekvent.

Svendborg Kommunes typografi udgøres af to skrifter: Apex Sans og Verdana.

Til alle trykte materialer, f.eks. publikationer, annoncer og ved skiltning, anvendes Apex Sans.

Til printede materialer, f.eks. breve, notater og printede publikationer, samt i den elektroniske kommunikation anvendes Verdana.