Bagsideprincip

Generelt gælder de samme regler for bagsiden af en publikation som for forsiden. Også her kan det grafiske element benyttes. Logoet placeres nederst i højre side. I bunden er også afsenderens adresse og evt. kolofon placeret.

Se i øvrigt eksempler på udformning af forsider med og uden billeder under ”Publikationer: Forsideeksempler”.