Forsideprincip

Der er generelt ret frie udfoldelsesmuligheder med hensyn til publikationslayout. Dog er der defineret nogle enkle grundregler for placering af logo og det grafiske element. Logoet placeres altid nederst i højre side på publikationens forside. Afdeling eller institution og årstal placeres i øverste venstre hjørne. Overskrift og tekst kan placeres langs den vertikale akse under afdelingsbetegnelsen eller årstallet. Det grafiske element anvendes frit på forsiden, så længe principperne for brug af det grafiske element overholdes.

Se eksempler på udformning af forsider med og uden billeder under ”Publikationer: Forsideeksempler”